ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭЭ СУРГАЛТ

Төрийн анхан шатны нэгж болох багийг удирдаж яваа багийн засаг дарга нарыг цахим хэрэглээний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2011.11.26-27 ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн бүх багийн засаг дарга нарт зориулсан “Цахим хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан.