Монгол улсын манлайлагчдыг өргөмжлөх ёслолын ажиллагаа

2014 оны 1-р сарын 10 нд үндэсний уламжлалаа дээлэн Монгол арга ухаанаараа ажиллаж амьдарч яваа, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд өөрийн биеэр үлгэрлэн манлайлагч, нутаг усандаа нэр хүндтэй хүмүүсийг тодруулан алдаршуулж, амжилтын түүх, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 21 аймгийн 88 манлайлагчыг Холбооны дээд шагнал Монгол Улсын манлай 2-р зэргийн одонгоор шагнаж өргөмжлөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулсан.