Өрх гэр- Монгол Улсын хөгжлийн үндэс

2014.1.11 нд 21аймгийн салбарын тэргүүнүүд болон Монгол улсын манлай шагналын эзэд оролцсон “ Өрх гэр –Монгол Улсын хөгжлийн үндэс” Чуулганыг Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.