Гутлын чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхлэн урлах эрдмээ 18 хүнд зааж сурган мэргэшүүлсэн. Мод тарих хүнсний ногоо тарих орчноо тохижуулах ажилд идэвхи санаачлага гарган ажилладаг  манлайлагч